Vat van zelfwaardering

een (snel) behandelmodel voor stressreductie, zelfzorg en gedragsverandering

vatvanzelfwaardering

Vat van zelfwaardering

Vat van zelfwaardering heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig behandelmodel voor een veel breder scala aan vragen en problemen. Het werken met seksverslaving is een goede leerschool gebleken om een methode te verfijnen die ook andere psychische en psychosociale problemen aan kan pakken. Seksverslaving is immers hardnekkig, heeft wortels in oude emoties en ervaringen, is moeilijk te snappen (waarom doe ik dit) en nog lastiger onder een soepele controle te brengen. Bovendien is het gedrag bijna altijd op ingewikkelde manieren verknoopt met andere problematiek (psychische stoornissen, verslavingen), met relaties en partners, met zelfzorg en zelfvertrouwen, met schaamte en liegen of zelfbedrog. Een 'seksverslaving' gaat oppervlakkig over seks maar onderliggend over fundamentele processen in onze persoonlijke psychologie.

Juist ook door andere hulpverleners professioneel op te leiden (er zijn inmiddels 225 collega's actief, zie de site hier rechts onder) die allemaal hun eigen expertise en toepassingsgebieden meebrengen, is zichtbaar geworden dat het model ook werkt bij, onder andere:
- andere verslavingen, aan gedrag en aan middelen
- eetstoornissen
- autistisch spectrum problematiek
- persoonlijkheidsproblemen
- relatieproblemen
- opvoeding
- angst, stress en depressie, burnout
- professionele ontwikkeling (assertiever, effectiever worden in een vak of in leidinggeven)
- bij licht verstandelijk beperkte mensen
- bij taalproblemen of een ander cultureel referentiekader.

Effectonderzoek is opgezet en wordt naar verwachting in de loop van 2019 gepubliceerd (in samenwerking met de Open Universiteit). Voor meer informatie over het model, zie de publicaties op deze site of de eigen site van het vat, www.vatvanzelfwaardering.nl:


Lees meer: publicaties over seksverslaving en over het Vat van Zelfwaardering

Stacks Image 837

klik op het boek!

Vatvanzelfwaardering.nl : Vind een behandelaar, volg de training, en vind bredere toepassingen van het model

Vat van Zelfwaardering Blog

klik op het vat!


Op vatvanzelfwaardering.nl zijn meerdere reacties te vinden van collega's die de opleiding hebben gevolgd en met het model werken. De mooiste, die ik met de enige gêne (want hoe vaak krijg je zo'n compliment) maar ook veel trots weergeef, is van Egbert Kruijver die de training in 2019 voor de tweede maal heeft gevolgd. Hij werkt al jaren met het model, als seksuoloog en in de revalidatie.
Gertjan van Zessen heeft het Van van Zelfwaardering in de loop der jaren laten evolueren tot een stevige, volwaardige, haast alles omvattende methodiek. Anders gezegd: het staat als een huis! In 2012, toen ik de cursus voor het eerst deed, bevatte het concept natuurlijk al de belangrijkste elementen, maar leek het Vat nog in hoofdzaak gericht op individuele behandeling van hoofdzakelijk mannen met seksverslaving. Echter toen al werd me duidelijk welke universele kracht er in deze benadering schuilging. Des te mooier om acht jaar later te merken dat het model tot volle wasdom is gekomen en inderdaad breed inzetbaar blijkt te zijn. Nu ik voor de tweede keer de cursus gevolgd heb, heb ik ervaren hoezeer Gertjan zijn zienswijze heeft verrijkt en verfijnd en tegelijkertijd nog meer tot de essentie heeft teruggebracht. Hij heeft een taal gevonden voor zijn conceptueel denkkader dat werkelijk alles wat het leven op je bord smijt omvat, kadert en behapbaar maakt. De eerdere kritiek dat het Vat te individueel gericht zou zijn, en te weinig deed met de relationele dynamiek en de positie van de partner, wordt bovendien totaal gelogenstraft. Gertjan heeft een uiterst bruikbaar antwoord gevonden op de relationele spanning die het werken met het Vat automatisch met zich meebrengt dat juist ook partners betrekt en activeert. Hij lijkt - haast en passant - een uiterst krachtige interventie te hebben ontwikkeld die geheel in lijn ligt met het Vat-denken, maar die ook als zelfstandig relatie-therapeutische interventie direct zijn bestaansrecht bewijst. Het is Gertjan gelukt om de kracht van zijn eigen concept in al zijn facetten te doorgronden en deze essentie in slechts een paar even herkenbare als krachtige, direct werkende elementen te gieten. Dat is razend knap. Het moet wel het resultaat zijn van de inspanningen van iemand die geleerd heeft jarenlang heel precies waar te nemen wat er in zijn therapie├źn gebeurt, die zijn eigen originaliteit en creativiteit steeds meer is gaan vertrouwen en die in staat is gebleken de potentie van zijn oorspronkelijke concept tot in alle uitersten door te denken. Het Vat anno 2019 is het volwassen resultaat: robuust, fijnzinnig en speels.
Egbert Kruijver, seksuoloog NVVS
Ten overvloede: vat van zelfwaardering is geen zelfhulpmethode en mag alleen worden aangeboden door gecertificeerde behandelaars. Hulpverleners die niet in het register staan vermeld hebben de opleiding niet gevolgd en zijn niet in staat de methode op de juiste wijze aan te bieden.